Servei de neteja_expedient de contractació

Contracte administratiu

Resolució d'adjudicació del contracte

Resolució inici expedient de contractació

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

TERMINIS DEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA

Pas Descripció Calendari
1 Resolució d'inici i aprovació de l'expedient 14 de novembre de 2016
2 Publicació anunci 15 de novembre de 2016
3 Fi del termini  per presentar proposicions 29 de novembre de 2016 fins les 13'00h.
4 Obertura del sobre A i valoració del sobre B 29 de novembre de 2016
5 Acte públic d'obertura del sobre C 5 de desembre de 2016, a les 18'00, a la Biblioteca del centre
6 Adjudicació del contracte 19 de desembre de 2016
7 Publicació i notificació de la resolució d'adjudicació del contracte
8 Formalització i publicació a la web del contracte 20 de desembre de 2016
9 Inici del nou contracte 1 de gener de 2017

konulu porno