Cicles Formatius de Grau Superior


Accés als estudis

SOL·LICITUD (del 29 de maig al 7 de juny)

Documentació per la preinscripció
Criteris de prioritat d'admissió
Oferta inicial

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
MAIG 11 Publicació de l'oferta inicial
29 de maig
al 7 de juny
Presentació de les sol·licituds 
(SOL·LICITUD) instruccions per omplir la sol·licitud per internet
JUNY 11 Últim dia per presentar documentació
27 Llistes amb la puntuació provisional (es poden consultar per internet i a la cartellera del centre)
28 de juny
al 3 de juliol
Presentació de reclamacions a les llistes provisionals i presentació de certificats dels alumnes que no havien finalitzat els seus estudis l'11 de juny
JULIOL 5  Llistes amb la puntuació definitiva (no són alumnes admesos)
6 Sorteig del número de desempat (21.344)
10 Llistes ordenades per la puntuació (no són alumnes admesos)
16 Publicació de l'oferta definitiva
17 Publicació de les llistes d’alumnat admès i llista d'espera
Dia i hora de MATRÍCULA per cicle i lletra del primer cognom
18 de juliol Animació sociocultural i turística  10h
Mediació comunicativa 11h
19 de juliol Educació infantil, torn matí   9h De la A a la L
10h De la M a la Z
Educació infantil, torn tarda 11h De la A a la L
12h De la M a la Z
20 de juliol Integració social   9h De la A a la L
10h De la M a la Z
PERÍODE EXTRAORDINARI - JULIOL
(alumnes no admesos en la primera petició)
Instruccions per l'admissió de juliol
24 de juliol Publicació de l'oferta de places que han quedat vacants en finalitzar el procés ordinari de matrícula
9'00h Adjudicació de les places vacants als alumnes de la llista d'espera: cal assistir personalment o autoritzar una altra persona
Matrícula dels alumnes admesos en aquesta convocatòria

(Abans d'assistir a aquesta convocatòria consulteu les instruccions per l'admissió de juliol i la informació sobre la matrícula que hi ha en aquesta pàgina)


Número a partir del qual s'ordenaran les sol·licituds empatades XXX, (número més gran atorgat:XXXX)

Oferta final de places

consultar l'assignació de plaça (cal introduir el DNI i el número de preinscripció facilitat en el moment de preinscriure's)

Consulta l'assignació de plaça (El Departament d'Ensenyament és el responsable de publicar els resultats per internet)

Consultar la llista d'admesos (Per accedir a la consulta cal introduir el número del DNI (el NIE o el passaport) del primer tutor o del sol·licitant, si és major d'edat, i el codi de sol·licitud que us consta a la còpia de la sol·licitud que comença per PRE17-18....)
número per determinar l'ordre en cas d'empat: 21.344  (38.862, número més gran atorgat)
Documentació per fer la matrícula
Impresos per la matrícula:
- Full de serveis generals (us podeu descarregar l'imprès)
- Instruccions taxes matrícula

DIA I HORA DE MATRÍCULA (consulteu el calendari que teniu més avall)

Imprès Matrícula 2017-18 (descarregueu-vos l'imprès corresponent):
ANIMACIÓ INFANTIL-MATÍ INFANTIL-TARDA INTEGRACIÓ SOCIAL MEDIACIÓ COMUNICATIVA


per més informació: Departament Ensenyament
 

  Oferta de places pel dia 15 de juliol a les 10 del matí       
oferta places vacants- 16 de juliol a les 10 del  matí                                                                                                                                                                                                                                                     

 Admesos Animació sociocultural i turística
Admesos Educació infantil-torn tarda
Llista d'espera Educació infantil-tarda
Llista d'espera Integració social


preinscripció que cal omplir i entregar al centre

oferta places vacants setembre
Instruccions per l'admissió en el procés extraordinari de setembre
ELS ALUMNES ADMESOS S'HAN DE MATRICULAR EL DIA 21 I 22 (veure documentació necessària que hi ha més avall)
Preinscrits i / o admesos Cicle Animació sociocultural i turística
Preinscrits i / o admesos Cicle Educació infantil
Preinscrits i / o admesos Integració social
Preinscrits i / o admesos Mediació comunicativa

Llista d'espera setembre (fins la primera setmana d'octubre, si es produeix una vacant, us ho comunicarem via email o telèfon)
Per reduir el temps d'espera per presentar la sol·licitud, us aconsellem que la feu per internet des de casa vostra. A la Secretaria només disposem de 2 ordinadors pels usuaris que no l'han enviat telemàticament.

konulu porno