Altres tràmits

Sol·licitud general
Sol·licitud general (menors d'edat)
Sol·licitud certificat del nivell C de català (instruccions)

Cicles formatius
Tràmit sol·licitud Documentació a adjuntar
Sol·licitud exempció pràctiques model vida laboral i per l'exempció del 50% o 100% cal adjuntar certificat de l'empresa o contracte de treball on hi consti les tasques desenvolupades i entregar-ho a la secretaria del centre.
Sol·licitud de convalidació de mòduls model cal adjuntar certifcat dels estudis cursats i / o currículum estudis cursats i entregar-ho a la secretaria del centre
Justificant d'assistència a un examen model  
Comunicat d'absències model  
Sol·licitud renúncia matrícula crèdits model  
Sol·licitud de baixa al centre model  

 

ESO i Batxillerat
Tràmit model documentació a adjuntar
Sol·licitud de reducció de màteries d'ESO per cursar estudis de música model Certificat del conservatori o centre professional o de l'escola de música autoritzada
Sol·licitud de reducció de màteries d'ESO per pràctica esportiva intensiva (normativa) model Certificat del Consell Català de l'Esport o de l'Entitat esportiva on consti la dedicació setmanal
 
Sol·licitud de reducció de màteries de Batxillerat. BMU1 model Certificat del conservatori o centre professional
Sol·licitud de reducció de màteries de Batxillerat. BMU3 model Certificat de l'escola de música autoritzada
Sol·licitud de reconeixement de màteries de Batxillerat per pràctica esportiva intensiva (normativa pàg.31) model Certificat del Consell Català de l'Esport. Els alumnes han d’obtenir aquest certificat quan figurin en el programa de tecnificació (ARC) de la federació catalana corresponent
Sol·licitud de baixa (alumnes menors d'edat) model Per Batxillerat perquè no corri la convocatòria s'ha de sol·licitar abans de finalitzar el mes d'abril
Sol·licitud de baixa model
Justificant d'assistència a una tutoria model imprimir el model i lliurar-lo al tutor perquè el signi

konulu porno