Els nostres estudis

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

En aquesta etapa tot l’alumnat ha d’assolir uns coneixements i destreses d’aprenentatge bàsics que els donin accés en condicions favorables als estudis posteriors. En ser una fase comprensiva preveu tractaments diferenciats segons les necessitats de l'alumnat.

Més informació

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

Aquesta és una fase selectiva, en què l’alumne/a tria una modalitat que representa més del 50% del temps lectiu. Durant aquests dos cursos es posen uns fonaments sòlids, científico-tècnics o humanístico-socials, segons s’escaigui, per poder afrontar estudis superiors ja especialitzats.

Oferim les modalitats de: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

Més informació

Cicles Formatius de la Família de Serveis a la Comunitat

A l’Institut Ronda s’imparteixen Cicles Formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, quatre cicles de grau superior i un cicle de grau mitjà que donen accés a l’exercici de les professions relacionades amb els àmbits professional i de treball propis de cada cicle.

Dins d’aquesta família podeu trobar:

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència (CFGM)
Tècnic/a Superior en Animació Sociocultural i Turística (CFGS) - Opció a modalitat DUAL
Tècnic/a Superior en Educació Infantil (CFGS)- Opció a modalitat DUAL
Tècnic/a Superior en integració social (CFGS)
Tècnic/a Superior en Mediació Comunicativa (CFGS)

Més informació

konulu porno