Assessorament i Reconeixement

 

REUNIÓ INFORMATIVA INTEGRACIÓ SOCIAL   
 
Data: 22 de febrer de 2018
Hora: 19.00
Lloc: Institut Ronda (Biblioteca)
Per qualsevol dubte, consulta o suggeriment ens podeu enviar un correu a la següent adreça electrònica: serveifp@iesronda.org

 

Informació sobre el Servei

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  •  Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Veure carta

 

Calendari 2017/18 

Sol·licitud al Servei d'assessorament
- fotocopia DNI
Entregar a consergeria de l'Institut Ronda de  8-01-18 al 28-2-18

Reunió informativa

S'avisarà personalment als que hagin entregat la sol·licitud

Sol·licitud al Servei de reconeixement S'entregarà personalment quan s'hagi superat la fase d'assessorament

ASSESSORAMENT

PREU DEL SERVEI: 60€
BONIFICACIÓ: 30 € (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

RECONEIXEMENT

PREU DEL SERVEI: 18€ per unitat formativa
BONIFICACIÓ: 9 € per unitat formativa (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ:  (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

 

OFERTA DE PLACES 2018 FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CICLES FORMATIUS NÚMERO DE PLACES
GS EDUCACIÓ INFANTIL 0
GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
0
GS ANIMACIO SOCIOCULTURAL 0
GS INTEGRACIÓ SOCIAL 4

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR A:
serveifp@iesronda.org

konulu porno