Assessorament i Reconeixement

 

Informació sobre el Servei

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  •  Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Veure carta

 

Calendari 2017 

Sol·licitud al Servei d'assessorament
- fotocopia DNI
Entregar a consergeria de l'Institut Ronda del 9 al 13 de gener.

Reunió informativa

Pendent de posar data

Sol·licitud al Servei de reconeixement Entregar a l'Institut Ronda del 18 al 21 d'abril.

ASSESSORAMENT

PREU DEL SERVEI: 60€
BONIFICACIÓ: 30 € (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

RECONEIXEMENT

PREU DEL SERVEI: 18€ per unitat formativa
BONIFICACIÓ: 9 € per unitat formativa (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

 

OFERTA DE PLACES 2017 FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CICLES FORMATIUS NÚMERO DE PLACES
GS EDUCACIÓ INFANTIL 1
GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
1
GS INTEGRACIÓ SOCIAL 1

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR A:
serveifp@iesronda.org

konulu porno