Assessorament i Reconeixement

 

Informació sobre el Servei

  • Servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament.
  •  Requisit previ per participar al Reconeixement acadèmic

Carta de compromís de qualitat dels serveis. Veure carta

 

Calendari 2017/18 

Sol·licitud al Servei d'assessorament
- fotocopia DNI
Entregar a consergeria de l'Institut Ronda de l'1 al 22 de setembre.

Reunió informativa

S'avisarà personalment als que hagin entregat la sol·licitud

Sol·licitud al Servei de reconeixement S'entregarà personalment quan s'hagi superat la fase d'assessorament

ASSESSORAMENT

PREU DEL SERVEI: 60€
BONIFICACIÓ: 30 € (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

RECONEIXEMENT

PREU DEL SERVEI: 18€ per unitat formativa
BONIFICACIÓ: 9 € per unitat formativa (Membres de families monoparentals o nombroses de categoria general)
EXEMPCIÓ: 0 € (Membres de families nombroses de categoria especial, persones amb una declaració legal de minusvàlua igual o superior al 33%, persones subjectes a mesures privatives de llibertat, víctimes d'actes terroristes, cònjugues i fills).

 

OFERTA DE PLACES 2017 FAMÍLIA SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

CICLES FORMATIUS NÚMERO DE PLACES
GS EDUCACIÓ INFANTIL 1
GM ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA  
0
GS ANIMACIO SOCIOCULTURAL 1
GS INTEGRACIÓ SOCIAL 4

PER MÉS INFORMACIÓ PODEU CONSULTAR A:
serveifp@iesronda.org

konulu porno