Acreditat

#

                                                                 


   

 

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries, i trucades de teleassistència

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2017

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018.

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018.

L’institut Ronda, participa del procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació curs 2017-2018

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 160

Telèfon de contacte: 973281747

Correu electrònic: acreditacions@iesronda.org

Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Preinscripció: Cal presentar al centre escollit la Sol·licitud de preinscripció, el Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació i la documentació corresponent.

Properament es publicarà la documentació a presentar al Centre i s’obrirà el termini de preinscripció que restarà obert fins el 15 de desembre de 2017.

OBERTURA INSCRIPCIÓ ACREDITA’T

Oberta Inscripció Procediment d’Avaluació i Acreditació de competències Professionals 2017-2018

Els terminis de la preinscripció són els següents:

  • Termini per presentar la Sol·licitud de preinscripció: del 23 d’octubre fins el 15 de desembre de 2017.
  • Termini per presentar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya: de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció.
  • Comunicació del resultat de la preinscripció: dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

La sol·licitud d’inscripció  s’ha d’entrar a registre a l’INS Ronda en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 21h.

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.

El procediment s’iniciarà en el moment que els aspirants hagin lliurat la documentació i hagin abonat l’import corresponent a preu públic.

INSCRIPCIO AL PROCÉS D´ASSESSORAMENT

.      Les persones admeses a la preinscripció han d’efectuar el pagament del preu públic de l’assessorament. Un cop fet, cal presentar el comprovant (i la documentació justificativa de les bonificacions o exempcions al·legades, si és el cas) a la consergeria del centre, juntament amb el full de sol.licitud. La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció i, per tant, l'exclusió de la convocatòria. El plaç per efectuar el pagament de la fase d´assessorament serà fins el proper dia 2 de febrer. Caldrà també presentar juntament,  l´entrevista d´autoavaluació i el Portafoli qui no l´hagui entregat encara.
IMPORTANT:
Els majors de 55 anys i els que tinguin menys de 3 anys d´experiència en els darrers 10 anys, poden consultar aquest document

 

 

 

Si teniu algun dubte podeu enviar la consulta al correu: acreditacions@iesronda.org

0 consultar a la pàgina web de l'acreditat: 
http://acreditat.gencat.cat/cat/

 

konulu porno