Acreditat

#

                                                                 


   

 

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries.

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2018/19

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2018-2019.

L’institut Ronda, participa del procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació curs 2018-2019

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 20

Telèfon de contacte: 973281747

Correu electrònic: acreditacions@iesronda.org

Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Durant el mes de Setembre 2018 es publicarà la documentació a presentar al Centre i quan s´obrira el termini de recollida de sol.licituts.

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.
Per més informació.acreditacions@iesronda.org

Si teniu algun dubte podeu enviar la consulta al correu: acreditacions@iesronda.org

http://acreditat.gencat.cat/cat/

 

 

 

 

 

konulu porno