Acredita't

                                                                 


   

 

L'Institut Ronda participa en el programa Acredita't de la Direcció General de Formació Professional Inicial i el Servei d'Ocupació de Catalunya, com a centre designat per acreditar en l'àmbit professional de la dependència, en el camp de l'atenció a les persones amb dependència a domicili i en institucions sociosanitàries, i trucades de teleassistència

Aquest programa estableix un procediment per obtenir certificats professionals de competències que s’han adquirit a través de l’experiència laboral. Aquest procediment també pot servir per arribar a obtenir un títol de formació professional.

INFORMACIÓ ACREDITA’T-2017

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018.

Convocatòria del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació pel curs 2017-2018.

L’institut Ronda, participa del procés d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació curs 2017-2018

Àmbit: Dependència

Places ofertades: 160

Telèfon de contacte: 973281747

Correu electrònic: acreditacions@iesronda.org

Adreça: Henry Dunant,3   25003 Lleida

Preinscripció: Cal presentar al centre escollit la Sol·licitud de preinscripció, el Model de Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació i la documentació corresponent.

Properament es publicarà la documentació a presentar al Centre i s’obrirà el termini de preinscripció que restarà obert fins el 15 de desembre de 2017.

OBERTURA INSCRIPCIÓ ACREDITA’T

Oberta Inscripció Procediment d’Avaluació i Acreditació de competències Professionals 2017-2018

Els terminis de la preinscripció són els següents:

  • Termini per presentar la Sol·licitud de preinscripció: del 23 d’octubre fins el 15 de desembre de 2017.
  • Termini per presentar el model “Presentació de la documentació justificativa dels requisits de participació del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals” i la documentació que l’acompanya: de 5 dies hàbils, a comptar des del moment que es registra la sol·licitud de preinscripció.
  • Comunicació del resultat de la preinscripció: dues setmanes des de la presentació de la sol·licitud de preinscripció.

La sol·licitud d’inscripció  s’ha d’entrar a registre a l’INS Ronda en horari d’oficina de dilluns a divendres de 9 a 21h.

Les places són limitades, entre les persones admeses es respectarà estrictament l’ordre de preinscripció.

El procediment s’iniciarà en el moment que els aspirants hagin lliurat la documentació i hagin abonat l’import corresponent a preu públic.

 

 

Si teniu algun dubte podeu enviar la consulta al correu: acreditacions@iesronda.org

0 consultar a la pàgina web de l'acreditat: 
http://acreditat.gencat.cat/cat/

 

konulu porno